รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) 1
8,500 บาท
ราคารวม
8,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย