แนะนำแพทย์แผนก ตา หู คอ จมูก : นพ.ดิษณ์กร คชไกร

24 ส.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

นพ.ดิษณ์กร คชไกร
DISAKORN KOCHAKRAI, MD.

แพทย์ชำนาญการสาขา : จักษุวิทยาด้านต้อหิน (Glaucoma)
แผนก : ตา หู คอ จมูก

 

คุณหมอจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตร จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นัดหมาย นพ.ดิษณ์กร คชไกร เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม หรือวุ้นในตาเสื่อม
(คลิก link เพื่อนัดหมายแพทย์)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ