จัดอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother Class)

10 ม.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

แผนกสูตินรีเวช จัดอบรมครรภ์คุณภาพ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

  1. พญ.สราพรรณ ณ นคร (สูตินรีแพทย์ )
  2. นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ (แพทย์ผู้ชำนาญการทารกแรกเกิด)

เพื่อการดูแลครรภ์ให้มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกรักในครรภ์ พบกับการบรรยายในหัวข้อ

 

  • การเปลี่ยนแปลงร่างกาย และการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป และประเมินความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
  • การสร้างความฉลาด (IQ&EQ) ให้แก่ลูกรักในครรภ์
  • การคลอดแบบปกติ และการผ่าตัดคลอด

เหมาะสำหรับสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์ ถึงอายุครรภ์ 34 สัปดาห์

 

📞 สำรองที่นั่ง โทร 02 006 9999 ต่อ 10130

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ