โปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลด 10% จากราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึก

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564

โปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลด 10% จากราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึก

 • โปรแกรม A กระบอกน้ำ
 • โปรแกรม B ร่ม
 • โปรแกรม C กระบอกน้ำ + ร่ม

ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 – 25 ม.ค. 64

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A รายละเอียดดังนี้
(สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี)

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)

ลดเหลือ  2,295 บาท   ( จากราคาปกติ 2,550 บาท  ลด 10% เหลือ 2,295 บาท)

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน B รายละเอียดดังนี้
( สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-45 ปี )

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 12. ตรวจระดับกรด ยูริค (Uric acid)

ลดเหลือ 2,790 บาท  ( จากราคาปกติ 3,100 บาท  ลด 10% เหลือ 2,790 บาท)

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C รายละเอียดดังนี้
(สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป)

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับอย่างสมบุรณ์ (Liver , Function test , SGOT , SGPT)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 12. ตรวจระดับกรด ยูริค (Uric acid)
 13. ตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก หญิง (Pap Smear Screening)
 14. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ชาย (PSA Screening)
 15. ตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร / ลำไส้ใหญ่ (CEA Screening)
 16. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP Screening)

ฟรี Ultrasound whole abdomen
ปกติ ราคา 7,060 พิเศษ เหลือ ราคา 4,990 บาท

ลดเหลือ  4,491   บาท  ( จากราคาปกติ 4,990 บาท  ลด 10% เหลือ 4,491 บาท)


ราคา   2,295   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตามินซี อย่างน้อย 3 วัน
 6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
 7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วันลด 10% จากราคาปกติ

SHARE