โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
9,990 ฿
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
41,900 ฿
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
29,900 ฿
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
9,990 ฿
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
41,900 ฿
ฝากครรภ์ คลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
29,900 ฿