โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
9,990 ฿
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
41,900 ฿
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
29,900 ฿
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
9,990 ฿
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
41,900 ฿
แพคเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
29,900 ฿