ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันชนิด Neutralizing Antibody

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน Covid-19

• ตรวจโดยการเจาะเลือด

• ทราบผลภายใน 1 วัน

การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มชนิด Neutralizing Antibody กันเป็นการตรวจปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยภูมิชนิดชี้จำเพาะต่อส่วน RBD ของไวรัสSARS-CoV2

สามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.


ราคา   999   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจวัคซีน
วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม E
ราคา
3,350 ฿
แพคเกจวัคซีน
วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม B
ราคา
10,100 ฿