ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันชนิด IgG Antibody

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน Covid-19

• ตรวจโดยการเจาะเลือด

• ทราบผลภายใน 2 วัน

การตรวจระดับภูมิแอนตี้บอดี้ ต่อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test) เป็นวิธีตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein (หรือ โปรตีนส่วนหนาม) ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ และทำให้ร่างกายเราเกิดการติเชื้อ

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มีมากเพียงพอ จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ลงได้

สามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.


ราคา   1,200   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ