โปรแกรม Long Covid 3

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome , Long Covid )

สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อโควิด หรือมี ภาวะลองโควิด หรือ อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19  บางท่านอาจจะมีอาการหรือความผิดปกติต่างๆหลงเหลืออยู่ เรียกว่า Long Covid หรือ Post Covid Syndrome ซึ่งพบได้มากถึง 30 -80 % ของผู้ที่หายป่วยแล้ว และทำให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นได้โดยเฉพาะ

 • ผู้ที่มีอาการรุนแรงขณะติดเชื้อ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วย เช่น เบาหวาน หัวใจ
 • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ทีมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดหายแล้ว1-3 เดือน และต้องการตรวจเช็คสุขภาพเพื่อหา ผลข้างเคียงระยะยาวจากการติดเชื้อโควิด ว่าร่างกายเรามีอวัยวะส่วนใดที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ เพื่อวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในอนาคต


รายการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยอายุรแพทย์ (PE)
 • เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี (Vit.D level)
 • ตรวจเลือดดูสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ (D-Dimer)
 • ตรวจเลือดดูระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิด (SARS-COV-2 Neutralizing Ab)

ราคา   7,500   บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE