โปรแกรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564

โปรแกรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ลด10% และของที่ระลึก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A รายละเอียดดังนี้

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
  2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
  3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
  6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
  8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
  9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
  10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)

 


ราคา   2,295   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

ตรวจสุขภาพ
แพคเกจตรวจโควิด-2019
ราคา
3,500 ฿