โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพเด็กหลังติดโควิด-19 (MIS-C)

ระยะเวลา : 22 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C

โปรแกรมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 (สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี)

รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination )
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจดิจิตอล (Chest X-ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 6. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
 7. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatinine)
 8. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
 9. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
 10. ตรวจดูภาวะอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย(High sensitivity CPR)

ภาวะ MIS-C คืออะไร ?

ภาวะ Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) เป็นกลุ่มอาการในเด็กที่เกิดจากการอักเสบรุนแรงในหลายระบบของร่างกายภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 จากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกติ ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติและอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยอาการเริ่มเกิดได้ตั้งแต่หลังเด็กหายจากโรคโควิด-19 ไปจนถึง 6 สัปดาห์หลังจากหายป่วยแล้ว ภาวะนี้พบในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก อายุเฉลี่ยของเด็กที่พบประมาณ 8 ปี พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผูหญิง

 


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-14 ปี
 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 


ราคา   2,500   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ครอบครัวสุขภาพดี Check-up Family Day
ราคา
4,200 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต
ราคา
3,800 ฿