โปรแกรมตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Program

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว

สามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. บริเวณ ARI Clinic คลินิกโรคติดเชื้อ

 

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าว เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น


ราคา   350   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE