โปรแกรมตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ไวรัสตับอักเสบบี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ซึ่งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้องรัง สามารถนำไปสู่การเกิดภาวะตับแข็ง หรือ มะเร็งตับได้ด้วย ซึ่งจะติดต่อผ่านคนสู่คน โดยติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น น้ำอสุจิ เลือด หรือของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย หากผู้ที่ได้รับเชื้อไม่มีภูมิต้านทาน  ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

เพราะฉะนั้นการตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีจึงเป็นเรื่องที่ดีกว่าการรักษาในระยะยาว

#รู้ก่อน… รักษาทัน

 

โปรแกรมตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ครอบคลุมรายการตรวจ ดังนี้ …

  1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
  2. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAG)
  3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBS)

 


ราคา   950   บาท


ข้อดีของการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

  1. ทำให้ทราบว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หากมีการติดเชื้อ จะได้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น
  2. ทำให้ทราบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ เพื่อพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบีราคาดังกล่าวครอบคลุมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE