โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

  • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยแพทย์ (PE)
  • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
  • ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolyte)
  • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
  • ตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (UMA)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
  • ตรวจระดับกรดยูลิคในเลือก (Uric Acid)
  • ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol, Triglyceride,  LDL)
  • ตรวจอัลตราซาวด์ดูลักษณะของไต ท่อไต และ กระเพาะปัสสาวะ (Ultrasound KUB)

ราคา   3,800   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE