แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 680 บาท / เข็ม


ราคา   680   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE