แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 สิงหาคม 2565

แพคเกจวัคซีนป้องกันโรค ไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever Vaccine)

รายละเอียดแพคเกจ

  • วัคซีนจำนวน 3 เข็ม
  • อัตราค่าบริการ 9,900 บาท
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวครอบคลุมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ตลอดจนค่าวัคซีน อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์

หมายเหตุ:

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

  • การตรวจร่างกาย หรือการตรวจวินิฉัยอื่น ๆ
  • ค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องปรึกษาแพทย์

วัคซีนป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต้องได้รับให้ครบถ้วนทั้ง 3 ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างในแต่ละเข็ม 6 เดือน

ผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 9 – 45 ปี

เว้นแต่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร หรือมีอาการเจ็บป่วยในช่วงเวลานั้น ๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 034-912-888, 034-520-911

หรือ

ผ่านทางเพจ Facebook: โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี


ราคา   9,900   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE