แพคเกจผ่าตัดคลอด

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจผ่าตัดคลอด ราคา 46,900 บาท (รวมบุตร)

 • พัก 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ แพคเกจผ่าตัดคลอด ครอบคลุม….

 • ค่าตรวจวินิฉัยก่อนการคลอด
 • ค่าห้องคลอดและทีมบริการ
 • ค่าแพทย์ (สูติ-นรีแพทย์ และกุมารแพทย์)
 • ห้องเดี่ยว VIP และอาหาร
 • ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาที่จำเป็นในการผ่าตัดคลอด

พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วม แพคเกจผ่าตัดคลอด กับทางโรงพยาบาล

 • ทารกแรกเกิดจะได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG), วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เข็มแรก และวิตามินเคชนิดฉีด
 • บริการแจ้งเกิด (สูติบัตร)

 หมายเหตุ

 • มารดาที่เข้าร่วมต้องได้รับการพิจารณาจากสูติ-นรีแพทย์ และ/หรือ ต้องได้รับการตรวจครรภ์และร่างกายในโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีอย่างน้อย 2 ครั้ง
 • น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่เกิน 100 กิโลกรัม
 • ผู้มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัว ค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง และ/หรือ กรณีมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด จะคิดส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
 • กรณีพักฟื้นเกินกำหนด โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่ครอบคลุมการนัดติดตามอาการหลังคลอดบุตร
 • โปรแกรมนี้สงวนสิทธิเฉพาะมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มีสูติแพทย์และกุมารแพทย์

พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อยด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกวินาที

อีกทั้งมีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 034-912-888 ( 24 ชั่วโมง)

ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค คลิก

 

เบื้องหลังทุกการรักษาคือ…ความใส่ใจ


ราคา   46,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. บริการทำหมัน 5,000 บาท
2. บริการผ่าตัดไส้ติ่ง (ไม่รวมค่าส่งตรวจพยาธิสภาพ) 6,000 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE