แพคเกจตรวจโควิด-2019 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR

ระยะเวลา : 22 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

บริการตรวจโควิด – 19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR

  • ความแม่นยำสูง
  • ตรวจจับเชื้อได้แม้เชื้อมีปริมาณน้อย
  • ใช้วิธีการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก
  • ทราบผลภายใน 24-48 ชั่วโมง

สามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ หน่วย Drive Thru บริเวณลานจอดรถ ด้านหลังอาคาร


ราคา   3,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. Fit to Fly 800 บาท
ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ