โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีน mRNA

ระยะเวลา : 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA (Pfizer, Moderna)

เนื่องจากวัคซีนโควิดชนิด mRNA ที่ใช้ในการป้องกันโรค Covid-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเป็นที่ยอมรับแล้วว่าได้ผลดี แต่ก็มีข้อมูลพบว่าวัคซีนชนิดนี้ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myocarditis) หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)

ผู้ที่ฉีดวัคซีน ชนิด mRNA แล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยใจสั่น วูบ เป็นลม เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ภายใน 30 วันหลังฉีดวัคซีน ควรรีบมาโรงพยาบาล ปรึกษาแพทย์ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากวัคซีนชนิด mRNA

รายการตรวจประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
  • ตรวจหาภาวะการอักเสบในร่างกาย (CRP)
  • ตรวจระดับเอนไซม์บ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (Troponin I)
  • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ราคา   2,190   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE