โปรแกรมตรวจสุขภาพ คู่สมรส (ชาย)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

(สำหรับตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนตั้งครรภ์)

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์ (OB – Gyn – Doctor )
  2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  4. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group ABO)
  5. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Blood Group RH)
  6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
  7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด B (Anti HBs)
  8. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)
  10. ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

 

 


ราคา   3,000   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
2. งดอาหาร และ น้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood)
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE