โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ระยะเวลา : 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไต ในอนาคตและเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ใครบ้างที่ต้องตรวจคัดกรองโรคไต

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
 • ปวดบริเวณไต บริเวณบั้นเอวด้านหลัง
 • ปัสสาวะเป็นฟอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • และสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือ มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่มีอาการของโรคไตแสดง เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคไต

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต ตรวจอะไรบ้าง

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยแพทย์ (PE)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolyte)
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (UMA)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
 • ตรวจระดับกรดยูลิคในเลือก (Uric Acid)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol, Triglyceride,  LDL)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ดูลักษณะของไต ท่อไต และ กระเพาะปัสสาวะ (Ultrasound KUB)

ราคา   3,800   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE