ครอบครัวสุขภาพดี Check-up Family Day

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ครอบครัวสุขภาพดี Check-up Family Basic

เพราะความหมายของครอบครัว ไม่ใช่แค่หนึ่ง… แต่หมายถึงทุกคน ครอบครัวที่เราอยากให้สุขภาพดีไปด้วยกัน… โรงพยาบาลสินแพทย์

ราคาเริ่มต้น  2,500 บาท

 • เมื่อซื้อโปรแกรมครอบครัวสุขภาพดีครบ 4 ท่าน
 • ตรวจสุขภาพ 19 รายการ

รายการตรวจร่างกาย 19 รายการ

 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital sing, Body Mass Index)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด (HbA1c)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันชนิดดี (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาสารยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)

 

ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัวสุขภาพดี

 • ตรวจสุขภาพ 1 คน ราคา 4,200 บาท
 • คนที่ 2 ชำระเพียง  ราคา 3,500 บาท
 • คนที่ 3 ชำระเพียง  ราคา 3,000 บาท
 • คนที่ 4 ชำระเพียง  ราคา 2,500 บาท

Check-up Family Plus+

สำหรับท่านที่ใช้บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมครอบครัวสุขภาพดี ท่านจะได้รับสิทธิ์…ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในราคาพิเศษ

 

ตรวจกลุ่มเสี่ยงมะเร็งสตรี อายุ 40+

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep    จากปกติราคา 1,700  บาท  เหลือราคา  1,500 บาท
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)    จากปกติราคา 820  บาท  เหลือราคา  720 บาท

ตรวจอัลตราซาวด์และอื่นๆ

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)   จากปกติราคา 1,400  บาท  เหลือราคา  1,250 บาท
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)   จากปกติราคา 1,400  บาท  เหลือราคา   1,250  บาท
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen)   จากปกติราคา 2,400  บาท  เหลือราคา  2,100 บาท

 

ตรวจกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง

 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)   จากปกติราคา 470  บาท  รับราคาพิเศษเพียง 380 บาท
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)   จากปกติราคา 420  บาท  รับราคาพิเศษเพียง 380 บาท
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ต่อมลูกหมาก (PSA)   จากปกติราคา 590  บาท  รับราคาพิเศษเพียง 520 บาท

ราคา   4,200   บาท

โปแกรมครอบครัวสุขภาพดี ซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565

สามารถใช้บริการตรวจได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2565

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ