โปรแกรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

การ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในโปรแกรมนี้จะเป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่ จึงไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และใช้เวลาผ่าตัดเพียง 1 ชั่วโมง

โปรแกรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย นี้ครอบคลุมค่าบริการดังต่อไปนี้

  • ค่าแพทย์ตรวจ ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าเครื่องมือ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด
  • ค่าตรวจวินิฉัยก่อนการผ่าตัด

ไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

  • การตรวจร่างกาย การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ตลอดจนการวินิฉัยอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
  • การนัดติดตามอาการหลังผ่าตัด

หมายเหตุ:

  • หากมีส่วนเกินกรณีมีโรคประจำตัว มีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง และ/หรือ มีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดจะคิดส่วนเกินตามจริง
  • กรณีเป็นการผ่าตัดซับซ้อน ต้องมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ หรือยาที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม จะมีการคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
  • การรับสิทธิราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ตรวจสอบตารางแพทย์ได้ ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 034-912-888

Facebook: โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

 


ราคา   12,500   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ใในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดทำหมันชาย
ราคา
9,990 ฿