พญ.พิมพ์วลัญช์ พรหมสุวรรณ์
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รพ.จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์