พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตร เวชกรรม อายุรศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง