พญ.นันท์นภัส ไตรศิริพานิช
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์