ศ.คลินิก ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
แผนกกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์, โภชนาการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2527
  • Ph.D (Human Nutrition) Tufts University Friedman School of Nutrition Science and Policy, USA, พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2534
  • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา, พ.ศ.2553
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
8.00-17.00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง