พญ.ณิชา นาคสุขสกุล
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชกรรม
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 20.00
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง