พญ.ณัฎฐา เห็นสว่าง
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
10:00-16:00