พญ.กัญชลี พุกสุ่น
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
  • อายุรศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, พ.ศ.2558
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง