นพ.เศรษฐา โคตะนิวงศ์
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตร ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
16:00-21:00
พฤหัสบดี
12:30-21:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง