นพ.อรรณพ วิเศษชู
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2544
  • ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, พ.ศ.2552
  • ประกาศนียบัตร ส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง โรงพยาบาลศิริราช, พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องทางศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช, พ.ศ.2557
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
19:00-21:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์