นพ.สารัช มีแสง
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00 - 22.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์