นพ.สรวุฒิ รัตนคูณชัย
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ปริญญาโท วิทยศาสตร์การกีฬา แขนงส่งเสริมสมรรถภาพทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
12.00 - 20.00
พุธ
8.00 - 10.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า