นพ.วรุณ ปลื้มสกุลไทย
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2557
  • ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช, พ.ศ.2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-21:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์