นพ.พิชญะ นาคะ
แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทย์ปฏิบัติการ สถาบันพระบรมราชชนกสูนย์แพทย์ศาสตร์
  • โรงพยาบาลราชบุรี-โรงพยาบาลศิริราช ,พ.ศ.2560
  • วุฒิบัตร ปริญญาตรี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00, 17:00-08:00
ศุกร์
08:00-17:00, 17:00-08:00
เสาร์
17:00-08:00
อาทิตย์
17:00-08:00