นพ.พงษ์ภัทร บุณยะนิวาศ
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
12.00 - 13.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า