นพ.ธิติภัทร จิราธิติพ
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัญฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์