นพ.กิจพัฒน์ ติรชาญวุฒิ
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16.00-19.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง