นพ.กานต์ กมลนรเทพ
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฎิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชบาล ,พ.ศ.2553
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-08:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-08:00 (24 ชม.)
อาทิตย์
08:00-08:00 (24 ชม.)
บทความที่เกี่ยวข้อง