นพ.กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ์
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง