ภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2567

31 พ.ค. 2567 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

.
สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และเอกสารความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
.
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีความตั้งใจจะเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างที่เรารักนะคะ
.
ด้วยความห่วงใย จาก โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ