บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้

9 มี.ค. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์กาญจนบุรี

การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ, วิเคราะห์โรค, และรักษาระหว่างส่องกล้องได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีมีบริการเหมาจ่ายส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

 1. การใช้ยาชาเฉพาะที่
 2. การใช้ยาสลบ

การใช้ยาชาเฉพาะที่

 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 10,500 บาทรวมตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และส่งตรวจชิ้นเนื้อ (1 specimen) 12,500 บาท

การใช้ยาสลบ (รวมค่าห้องพัก 1 คืน)

 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 28,000 บาท
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และส่วนตรวจชิ้นเนื้อ (1 specimen) 31,500 บาท
 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 38,500 บาทรวมตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะอาหาร

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการ เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง และค่ายากลับบ้าน
 • การเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ไม่รวมกรณีทำหัตถการรักษาโรคจากการตรวจพบของการส่องกล้อง เช่น การจี้ห้ามเลือด, การตัดชิ้นเนื้อ (มากกว่า 1 ชิ้น คิดราคาตามขนาดชิ้นเนื้อ), การตัดติ่งเนื้อ เป็นต้น และค่าแพทย์ทำหัตถการการรักษา ค่าแพทย์วิสัญญีวิทยา
 • โปรแกรมเหมาจ่ายนี้เป็นราคาเฉพาะการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย ไม่รวมการรักษา หรือค่าใช้จ่ายก่อนและหลังส่องกล้อง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรึกษาแพทย์และนัดพบแพทย์เฉพาะทาง แผนกศัลยกรรม ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี : คลิก!

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ