ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Ramintra Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hrsynpheat@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.synphaethospital@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ 10231, 10237
 • E-mail: synphaetlk_hr@hotmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  Synphaet Seriruk Hospital

 • ส่งจดหมายและแนบรูปถ่ายพร้อม Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.seriruk@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 111 หมู่5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 912 888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr_kanchanaburi@synphaet.co.th

 43,454 total views,  158 views today

สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
Marketing Officer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์ในงานด้านจัดทำแพ็คเกจหรือโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มงานทางด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลการขายและสำรวจข้อมูลการขายของคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี)
1 อัตรา
นักกายภาพ แผนกกายภาพบำบัด
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. เพศ ชายหรือหญิง 3. อายุ 22-30 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาพร้อมใบปริญญาบัตร ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 25-30 ปี 3. มีประสบการณ์ทำงานเอกสารจากบริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามาถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว 5. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงิน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน (Cashier) ภายในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกหู ตา จมูก (EENT)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค รังสีวิทยา *** ด่วนมาก แผนกX-RAY
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ *** ด่วนมาก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ *** ด่วนมาก แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกหอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม (ICU)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกห้องฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกห้องผ่าตัด (OR)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกไตเทียม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านโรคไต/ไตเทียม 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ *** ด่วนมาก แผนกทารกแรกเกิด (Nursery)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกหอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนก หู คอ จมูก (EENT)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม (ICU)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกทารกแรกเกิด (Nursery)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกห้องคลอด (LR)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกห้องฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกห้องผ่าตัด (OR)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกกุมารเวชกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกไตเทียม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
3 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกศัลยกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกกระดูกและข้อ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกผู้ป่วยนอก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA *** ด่วนมาก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี (สินแพทย์นครปฐม)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี (สินแพทย์นครปฐม)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ (Fixed Asset Accountant)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้การใช้ระบบ SAP)
1 อัตรา
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำ แผนกกายภาพบำบัด
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทย์สภารับรอง 2.ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภา 3. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู )
2 อัตรา
ผู้ช่วยโภชนาการ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และหากผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และได้รับประกาศนียบัตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. มีพิ้นฐานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคเบื้องต้น)
3 อัตรา
เจ้าหนี้บัญชีทั่วไป GL
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี 3. มีความรู้การใช้ระบบ SAP)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ***ด่วนมาก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ่้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจัักรยานยนต์ 5. หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษพร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
หัวหน้าส่วนงานลูกหนี้
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้การใช้ระบบ SAP)
1 อัตรา
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
(ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ Part Time ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
หลายอัตรา
Project Engineer MEP
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 33 ปีขึ้นไป 3. ประสานงานผู้รับเหมา ควบคุมการออกแบบ ติดตามงานก่อสร้าง จัดทำรายงาน)
1 อัตรา
Sales Officer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ 3.มีใจรักงานด้านบริการ 4.มีทักษะการเจรจาต่อรอง )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกห้องผ้า
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2 เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
(วุฒิอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 35 ปี ให้บริการผู้ป่วย รักในการบริการ มีความอดทน ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี)
1 อัตรา
ทันตแพทย์ ทุกสาขา
(สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ทางด้านทันตแพทย์ ทุกสาขา มีใบประกอบวิชาชีพ)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยทันตกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย มีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. หากมีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 1 ปี หรือ จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ)
หลายอัตรา
เภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต 2.มีใบประกอบวิชาชีพ 3.อายุระหว่าง 22 - 35 ปี)
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกเครื่องมือแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เพศหญิง/ชาย 2. มีประสบการณ์หรือดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน/รองหัวหน้างานเกี่ยวกับสายงานเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3.มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4.มีทัศนคติที่ดีสามาถทำงานเป็นทีมได้ )
1 อัตรา
หัวหน้าส่วนงานบัญชีทั่วไป GL
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้การใช้ระบบ SAP)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ ขับรถ Amburance
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เพศชาย 2. มีใบขับขี่รถยนต์ 3. เพศชาย 4. หากมีประสบการณ์การขับรถ Amburance จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (RN)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
หลายอัตรา
พนักงานผู้ช่วย (NA)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และมีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
หลายอัตรา
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนก IT
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในงาน 2 มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีทักษะทางด้านความรู้เรื่อง SQL 4.มีทักษะทางด้าน IT เป็นอย่างดี 5.มีความอดทนและรับความกดดันได้)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรับ-ส่ง ***ด่วนมาก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป หรือ ปวช. 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 3. มีใจรักในการบริการ 4. สามารถรับความกดดันได้อย่างดี 5. บุคลิกภาพเรียบร้อย 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (ห้องLab) ด่วนมาก**
(วุฒิการศึกษา ม.6, มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย NA (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
(วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าและวุฒิ NA )
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า และวุฒิ NA)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกรรม
(วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า )
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร
(วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า )
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์โทรศัพท์และข้อมูล
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา)
3 อัตรา
International Customer Service
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา )
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา )
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินใน
(วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้ช่วยโภชนาการ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และหากผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และได้รับประกาศนียบัตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ายขาย)
(วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด )
1
หัวหน้าการตลาด (ฝ่ายขาย)
(วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ 3-5 ปี )
1
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบ้าน
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยโภชนาการ (เสริฟ)
(วุฒิการศึกษา ม.6)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
(วุฒิการศึกษา ม.6, มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกคอมพิวเตอร์ (สนับสนุน)
(วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ SQL Data base , Programing จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
2 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวรเปล
(1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ *** ด่วนมาก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
หัวหน้าการเงินใน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน (Cashier) ภายในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรู้ในการเคลียร์สิทธิ์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิต,ประกันสังคม ฯลฯ 4. มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ***ด่วนมาก
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ่้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจัักรยานยนต์ 5. หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษพร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
Digital Marketing
(- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกผู้ป่วยหนัก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด online
(วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
พนักงานขับรถโดยสารระหว่างอาคาร (รถกอล์ฟ) *ด่วนมาก*
(วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า, เพศชาย)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) หอผู้ป่วยใน (IPD เด็ก)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน (IPD เด็ก)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) กุมารเวชกรรม
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกการตลาด (ฝ่ายการตลาดสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สายงานบริหาร)
(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปี )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี (ทรัพย์สิน)
(วุฒิปริญญา ปวช.ขึ้บไป สาขาบัญชี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์/ความรู้ ชนิดของเนื้อผ้า ดูแลห้องผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ")
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
(วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องคลอด
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (IV NURSE)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
1 อัตรา
เภสัชกร ** ด่วนมาก
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
Online Marketing Officer
(1. เพศชาย/หญิง 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี 3. บริหารจัดการสื่อ Social media ต่างๆ ให้อัพเดตอยู่เสมอ ดูแล Page คิด Content เพื่อลงตาม Social Media Platform ดูแล Ads Facebook, Line OA และช่องทางอื่นๆ 4. มีประสบการณ์งาน รพ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
1 อัตรา
Marketing Manager
(1. เพศชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป จบการศึกษาด้านการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสนอไอเดียใหม่ๆ 6. หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
Marketing Officer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์ในงานด้านจัดทำแพ็คเกจหรือโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มงานทางด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลการขายและสำรวจข้อมูลการขายของคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (ห้องLab) ด่วนมาก**
(วุฒิการศึกษา ม.6, มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย NA (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
3 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ OPD เด็ก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกห้องผ้า
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2 เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
(วุฒิอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 35 ปี ให้บริการผู้ป่วย รักในการบริการ มีความอดทน ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค ผู้หญิง
(วุฒิ ป.ตรี นักรังสีเทคนิค +ใบประกอบ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ *** ด่วนมาก
("1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ *** หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา" )
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วย NA (OPD เด็ก)
(วุฒิ ม.3-ม.6 + ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน (ER)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
1 อัตรา
เภสัชกร ** ด่วนมาก
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
3 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่ IT Programmer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ ชาย/หญิง 3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ microsoft sqlserver, BIT/SAP และพื้นฐานการออกแบบระบบงานเบื้องต้นได้ หรือสามารถเขียนโปรแกรมอื่นๆเช่น Crystal Report, net, VB, C#, PHP, ASP, SQL ได้ 4. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อกลาง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
Sales Officer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ 3.มีใจรักงานด้านบริการ 4.มีทักษะการเจรจาต่อรอง )
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและอาคาร **ด่วน
(อายุ 30 ปีขึ้นไป ดูและรับผิดชอบงานช่างและอาคารสถานที่ วุฒิ ป.ตรี วืศวะเครื่องกล,ไฟฟ้า,สิ่งแวดล้อม ฯลฯ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
(วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชีหรือการเงิน) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5 อัตรา
เจ้าหน้าที่ IT *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. ปวส.- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 4. มีความรู้ ประสบการณ์ ทางด้าน Network (*** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา))
2 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกผู้ป่วยนอก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน *** ด่วนมาก
(1. เพศ หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1
IV. Nurse *** ด่วนมาก ฝ่ายการพยาบาล
(1. เพศหญิง 2. อายุ 25-30 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4. สามารถเปิดเส้นให้น้ำเกลือนุ่มนวล แม่นยำ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความชำนาญสูง 5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก หน่วยงานการตลาดต่างประเทศ
(1. เพศ ชาย / หญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 4. สามารถประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางและหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ให้ข้อมูลการรักษากับผู้รับบริการ แนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
หัวหน้าแผนกหน่วยการจัดการกลาง (CSSD) *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง 4. มีความรู้พื้นฐานด้าน Infection Control และความรู้ด้าน CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลแผนก IC / OR หากมีประสบการณ์ในแผนก CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ *** ด่วนมาก
("1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ *** หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา" )
1
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค รังสีวิทยา (X-RAY) *** ด่วนมาก
("1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา" )
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ศัลยกรรม *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
พยาบาลวิชาชีพ Nursery Ward/ห้องคลอด *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านโรคไต/ไตเทียม 4. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
((1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา))
2
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานการตลาดต่างประเทศ *** ด่วนมาก
(1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอก วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด เก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนฐานลูกค้า ได้ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ *** ด่วนมาก
("1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้สมัครสามารถเลือกประจำในเครือสินแพทย์ 2 สาขา ดังนี้ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์/ความรู้ ชนิดของเนื้อผ้า ดูแลห้องผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ")
1
เจ้าหน้าที่ Admin หน่วยงาน Admission
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง")
1
หัวหน้าแผนก Admission *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การประภัยและการจัดการความเสี่ยง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ในงาน เข้าใจเรื่องสิทธิ์การรักษา พรบ. กองทุน ปรกันชีวิต ได้เป็นอย่างดี 5. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ไตเทียม *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN กุมารเวชกรรม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB) *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป หรือ ปวช *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ")
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ IT *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้/ประสบการณ์ SQL Data base,Programmer SAP 5. มีทักษะ Programmer BIT 6. ผู้สมัครสามารถเลือกประจำในเครือสินแพทย์ 6 สาขา ดังนี้ รามอินทรา เสรีรักษ์ เทพารักษ์ ลำลูกกา ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
หัวหน้าเวรเปล
("1. เพศ ชาย 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
หัวหน้าแผนก Check Up *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
4
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN Nursery Ward *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องคลอด
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN หอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร *** ด่วนมาก
(1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
1 อัตรา
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
2 อัตรา
เภสัชกร ** ด่วนมาก
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
นักกายภาพ แผนกกายภาพบำบัด
(1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. เพศ ชายหรือหญิง 3. อายุ 22-30 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก(OPD)
((1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. อายุไม่เกิน 35 ปี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน (IPD เด็ก)
(1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. อายุไม่เกิน 35 ปี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกผู้ป่วยนอก
(1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี 2. อายุไม่เกิน 35 ปี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวรเปล
(1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
พนักงานขับรถ
(วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า, เพศชาย, มีใบขับขี่ *มีประสบการณ์ขับรถตู้ 1 ปี*)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกซัก-รีด
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6)
1 อัตรา
พนักงานขับรถโดยสารระหว่างอาคาร (รถกอล์ฟ) *ด่วนมาก*
(วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า, เพศชาย)
1 อัตรา
วิสัญญีพยาบาล
(พยาบาลดมยา, ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค ด่วน**
(วุฒิ ป.ตรี นักรังสีเทคนิค +ใบประกอบ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
1 อัตรา
เภสัชกร ** ด่วนมาก
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา