Premier

อาคาร3
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
ตู้เสื้อผ้า
โซฟา
ตู้เย็น
โทรทัศน์(LCD)
โทรศัพท์
โต๊ะเครื่องแป้ง
ตู้เก็บของ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
ไมโครเวฟ
Free Wifi 1 Accout (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 3 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม(น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม)หรือเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
**สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาดภาชนะและไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,400 บาท/วัน
ไม่รวม : ค่ายา, ค่าแพทย์, ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
ตู้เสื้อผ้า
โซฟา
ตู้เย็น
โทรทัศน์(LCD)
โทรศัพท์
โต๊ะเครื่องแป้ง
ตู้เก็บของ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
ไมโครเวฟ
Free Wifi 1 Accout (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 3 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม(น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม)หรือเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
**สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาดภาชนะและไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร3
Paediatric ICU
ราคา : 6,340 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ