วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธ์ (Gardasil)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน 3 เข็ม


ราคา   7,480   บาท


วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 4 สายพันธ์ คือ

  • สายพันธ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ ประมาณ 70%
  • สายพันธ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ ประมาณ 90%

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจแนะนำ

ทันตกรรมเด็ก
ตรวจสุขภาพฟันเด็ก
ราคา
590 ฿