วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธ์ (Cervarix)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน 3 เข็ม


ราคา   6,490   บาท


วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 2 สายพันธ์ คือ สายพันธ์ 16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจแนะนำ

ทันตกรรมเด็ก
ตรวจสุขภาพฟันเด็ก
ราคา
590 ฿