โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA

 

เนื่องจากวัคซีนโควิดชนิด mRNA (Pfizer, Moderna) ที่ใช้ในการป้องกันโรค Covid-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเป็นที่ยอมรับแล้วว่าได้ผล แต่ก็มีข้อมูลพบว่า วัคซีนชนิดนี้ อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myocarditis) หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)

 

เด็กที่ฉีดวัคซีน ชนิด mRNA (Pfizer, Moderna) แล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยใจสั่น วูบ เป็นลม เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ภายใน 30 วันหลังฉีดวัคซีน ควรรีบมาโรงพยาบาล ปรึกษากุมารแพทย์ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากวัคซีนชนิด mRNA

 

รายการตรวจประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ชำนาญการ (Physical Examination by Pediatrician)
  • ตรวจเลือดดูระดับเอนไซม์ที่บ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (hs-C Trop I)
  • ตรวจเลือดดูระดับค่าโปรตีนที่บ่งบอกการอักเสบในร่างกาย (CRP High Sensitivity)
  • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาความผิดปกติ (EKG)
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocadiography) โดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ

ราคา   4,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE