โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C

ระยะเวลา : 14 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C

โปรแกรมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 (สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี)

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างการโดยกุมารแพทย์  (Physical Examination Pediatrician)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Examination)
 6. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
 7. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatine)
 8. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
 9. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
 10. ตรวจเลือดดูค่าสารการอักเสบในร่างกาย  (CRP)

 


ราคา   2,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-14 ปี
 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็ก หลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วงเวลา 1-30 วัน
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
 • งดอาหาร และ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนเจาะเลือด8-12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว* รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจ และค่าบริการทุกอย่างแล้ว

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ