วัคซีนพิษสุนัขบ้า Speeda (แบบป้องกันล่วงหน้า) 3 เข็ม

ระยะเวลา : 20 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (pre-exposure vaccination) ก่อนการสัมผัสสัตว์

3 เข็ม


ราคา   2,117   บาท


  • การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (pre-exposure vaccination) ก่อนการสัมผัสสัตว์
  • กรณีสัมผัสโรค ภายใน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 ครั้ง
  • กรณีสัมผัสโรค เกิน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 2 ครั้ง

SHARE