วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี ชนิด 10 สายพันธุ์ (3เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน 3 เข็ม


ราคา   6,500   บาท


วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี

วัคซีนชนิดนี้สามารถให้ได้ตั้งแต่ อายุ 2 เดือนขึ้นไปถึงอายุ 5 ปี โดยปรึกษากุมารแพทย์ก่อนรับวัคซีนแต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับวัคซีน

ในการป้องกันโรค

**อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าวัคซีน 3 เข็ม เวชภัณฑ์และค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ